UWAGA

Nowe przepisy regulujące zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez podmioty świadczące usługi internetowe wymagają jednoznacznej, świadomej i dobrowolnej zgody użytkownika na wykonywanie w/w czynności. Dlatego Włoski Instytut Kultury pragnie poinformować, iż dane zebrane w trakcie rejestracji kursantów na stronie zapisów online:

  • obejmują następujące pola: imię ,nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu oraz adres mailowy + numer nip, fakultatywnie do faktur generowanych online)
  • są przetwarzane wyłącznie przez Włoski Instytut Kultury w ramach organizowania kursów językowych i w celu prowadzenia bieżących czynności administracyjnych (dokonanie zapisów, ewidencji, statystyki, automatycznego przekazywania informacji zainteresowanym, wygenerowania faktur).
  • są powierzone specjalistycznej firmie hostingowej na podstawie specjalnej umowy uwzględniającej wszystkie obowiązujące wymogi prawne
  • przechowywane są na bezpiecznych serwerach, w bazach danych w pełni przystosowanych do nowych przepisów RODO
  • w żadnym wypadku nie są przekazywane podmiotom trzecim
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wyżej określonych zasad prosimy zaznaczyć pole „zgadzam się” i kliknąć przycisk „dalej”